תוצאה
קטגוריה
393 / 18
5%
מגדר
393 / 18
5%
כללי
630 / 19
4%