תוצאה
קטגוריה
393 / 17
5%
מגדר
393 / 17
5%
כללי
630 / 18
3%