תוצאה
קטגוריה
244 / 34
14%
מגדר
244 / 34
14%
כללי
296 / 37
13%