תוצאה
קטגוריה
393 / 15
4%
מגדר
393 / 15
4%
כללי
630 / 16
3%