תוצאה
קטגוריה
244 / 28
12%
מגדר
244 / 28
12%
כללי
296 / 31
11%