מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.957
בקרת 5 ק"מ 00:08:55.913
בקרת 5 ק"מ 00:08:56.217
בקרת כרוז 00:18:43.720
בקרת כרוז 00:18:44.243
ברקת סיום 00:18:47.227
סיום 00:18:49.233
סיום 00:18:50.353
RunnerScanner