מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.300
בקרת 5 ק"מ 00:09:13.130
בקרת כרוז 00:18:41.213
ברקת סיום 00:18:45.900
סיום 00:18:46.967
RunnerScanner