מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 5 ק"מ 00:08:37.737
ברקת סיום 00:17:31.310
RunnerScanner