מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.307
בקרת 5 ק"מ 00:08:11.913
בקרת 5 ק"מ 00:08:12.660
בקרת כרוז 00:16:48.860
ברקת סיום 00:16:51.730
סיום 00:16:52.923
RunnerScanner