תוצאה
אישי
קטגוריה
270 / 4
2%
מגדר
540 / 4
1%
כללי
902 / 4
1%
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.307
בקרת 5 ק"מ 00:08:11.913
בקרת 5 ק"מ 00:08:12.660
בקרת כרוז 00:16:48.860
ברקת סיום 00:16:51.730
סיום 00:16:52.923
RunnerScanner