מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:02.297
בקרת 5 ק"מ 00:07:45.423
בקרת 5 ק"מ 00:07:45.990
בקרת כרוז 00:15:46.860
בקרת כרוז 00:15:48.370
ברקת סיום 00:15:50.987
סיום 00:15:53.617
RunnerScanner