מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:02.710
בקרת 5 ק"מ 00:07:36.427
בקרת כרוז 00:15:26.863
ברקת סיום 00:15:30.237
סיום 00:15:31.247
RunnerScanner