מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.747
בקרת 5 ק"מ 00:10:59.123
בקרת חצי דרומית 00:41:20.390
בקרת חצי צפונית 01:08:07.743
בקרת 10 ק"מ 01:12:03.560
בקרת 10 ק"מ 01:12:04.683
בקרת כרוז 01:35:16.700
בקרת כרוז 01:35:17.627
ברקת סיום 01:35:21.143
סיום 01:35:22.663
סיום 01:35:23.763
RunnerScanner