מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.300
בקרת 5 ק"מ 00:07:57.553
בקרת חצי דרומית 00:29:31.680
בקרת חצי צפונית 00:48:14.873
בקרת 10 ק"מ 00:51:02.883
בקרת כרוז 01:07:17.960
ברקת סיום 01:07:20.777
סיום 01:07:22.673
סיום 01:07:23.170
RunnerScanner