תוצאה
אישי
קטגוריה
304 / 17
6%
מגדר
734 / 23
4%
כללי
1047 / 24
3%
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 10 ק"מ 00:17:12.650
בקרת 10 ק"מ 00:17:13.757
בקרת כרוז 00:35:59.900
ברקת סיום 00:36:02.103
סיום 00:36:03.130
RunnerScanner