מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.547
בקרת 10 ק"מ 00:17:11.463
בקרת 10 ק"מ 00:17:12.583
בקרת כרוז 00:35:00.660
סיום 00:35:06.163
RunnerScanner