מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.160
בקרת 10 ק"מ 00:16:48.757
בקרת 10 ק"מ 00:16:49.867
בקרת כרוז 00:34:15.950
RunnerScanner