תוצאה
אישי
קטגוריה
304 / 13
5%
מגדר
734 / 14
2%
כללי
1047 / 15
2%
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.160
בקרת 10 ק"מ 00:16:48.757
בקרת 10 ק"מ 00:16:49.867
בקרת כרוז 00:34:15.950
RunnerScanner