מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 10 ק"מ 00:15:31.667
בקרת 10 ק"מ 00:15:32.780
בקרת כרוז 00:32:00.377
סיום 00:32:04.877
RunnerScanner