מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:11.490
בקרת 10 ק"מ 00:27:11.183
בקרת 10 ק"מ 00:27:12.257
בקרת כרוז 00:54:09.270
בקרת כרוז 00:54:10.423
ברקת סיום 00:54:14.213
סיום 00:54:16.450
RunnerScanner