מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:12.680
בקרת 10 ק"מ 00:29:56.770
בקרת כרוז 01:05:06.457
בקרת כרוז 01:05:07.617
סיום 01:05:14.520
RunnerScanner