מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.660
בקרת 10 ק"מ 00:20:18.727
בקרת 10 ק"מ 00:20:19.823
בקרת כרוז 00:42:05.887
בקרת כרוז 00:42:07.280
ברקת סיום 00:42:10.510
סיום 00:42:12.487
RunnerScanner