מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 10 ק"מ 00:17:38.437
בקרת 10 ק"מ 00:17:39.793
בקרת כרוז 00:36:50.370
בקרת כרוז 00:36:51.260
ברקת סיום 00:36:54.647
סיום 00:36:55.920
RunnerScanner