מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.850
בקרת 10 ק"מ 00:17:31.220
בקרת 10 ק"מ 00:17:32.130
בקרת כרוז 00:35:37.847
בקרת כרוז 00:35:38.950
ברקת סיום 00:35:40.980
סיום 00:35:42.883
RunnerScanner