מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:11.427
בקרת 10 ק"מ 00:28:19.167
בקרת 10 ק"מ 00:28:20.530
בקרת כרוז 00:56:58.267
סיום 00:57:05.180
RunnerScanner