תוצאה
אישי
קטגוריה
304 / 264
87%
מגדר
734 / 610
84%
כללי
1047 / 793
76%
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.173
גיבויי זינוק 00:00:06.653
בקרת 10 ק"מ 00:29:20.877
בקרת 10 ק"מ 00:29:22.487
בקרת כרוז 01:03:09.433
בקרת כרוז 01:03:10.353
ברקת סיום 01:03:14.717
סיום 01:03:18.307
סיום 01:03:20.363
תמונות
RunnerScanner