מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.940
בקרת 5 ק"מ 00:10:20.133
בקרת 5 ק"מ 00:10:21.647
בקרת 5 ק"מ 00:10:21.883
בקרת כרוז 00:20:53.297
בקרת כרוז 00:20:54.237
ברקת סיום 00:20:57.723
סיום 00:20:59.477
סיום 00:21:00.603
RunnerScanner