מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.810
בקרת חצי דרומית 00:44:31.640
בקרת חצי צפונית 01:12:39.773
בקרת 10 ק"מ 01:16:49.283
בקרת 10 ק"מ 01:16:50.457
בקרת כרוז 01:40:53.177
ברקת סיום 01:40:57.417
סיום 01:40:58.920
סיום 01:41:00.430
תמונות
RunnerScanner