מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:11.303
בקרת 10 ק"מ 00:27:21.677
בקרת 10 ק"מ 00:27:23.540
בקרת כרוז 00:59:10.770
בקרת כרוז 00:59:11.913
ברקת סיום 00:59:15.993
סיום 00:59:19.870
RunnerScanner