מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:12.163
בקרת 10 ק"מ 00:21:10.977
בקרת 10 ק"מ 00:21:12.337
בקרת כרוז 00:43:20.390
בקרת כרוז 00:43:21.523
ברקת סיום 00:43:24.983
סיום 00:43:26.503
RunnerScanner