מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.683
בקרת 5 ק"מ 00:11:56.383
בקרת חצי דרומית 00:42:59.823
בקרת חצי צפונית 01:11:01.330
בקרת 10 ק"מ 01:15:14.800
בקרת 10 ק"מ 01:15:15.927
בקרת כרוז 01:38:34.207
בקרת כרוז 01:38:34.880
סיום 01:38:40.700
סיום 01:38:41.460
תמונות
RunnerScanner