מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.860
גיבויי זינוק 00:00:07.653
בקרת 5 ק"מ 00:14:24.123
בקרת חצי דרומית 00:51:00.830
בקרת חצי צפונית 01:23:02.470
בקרת חצי צפונית 01:23:02.797
בקרת 10 ק"מ 01:27:46.723
בקרת 10 ק"מ 01:27:47.447
בקרת 10 ק"מ 01:27:48.580
בקרת כרוז 01:55:31.800
בקרת כרוז 01:55:32.997
ברקת סיום 01:55:37.687
סיום 01:55:39.677
סיום 01:55:41.350
תמונות
RunnerScanner