מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.600
בקרת 5 ק"מ 00:14:38.863
בקרת חצי דרומית 00:54:12.587
בקרת חצי צפונית 01:28:05.490
בקרת 10 ק"מ 01:33:06.647
בקרת 10 ק"מ 01:33:08.430
בקרת כרוז 02:03:17.730
בקרת כרוז 02:03:18.683
ברקת סיום 02:03:22.940
סיום 02:03:25.170
תמונות
RunnerScanner