תוצאה
אישי
קטגוריה
191 / 191
100%
מגדר
486 / 485
100%
כללי
587 / 585
100%
פסול
הערות
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:12.157
בקרת 10 ק"מ 00:26:30.177
בקרת 10 ק"מ 00:26:31.287
בקרת כרוז 00:53:12.420
בקרת כרוז 00:53:12.953
ברקת סיום 00:53:16.997
סיום 00:53:20.000
סיום 00:53:21.627
RunnerScanner