מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.173
בקרת 5 ק"מ 00:10:29.897
בקרת חצי דרומית 00:38:06.570
בקרת חצי צפונית 01:03:27.510
בקרת 10 ק"מ 01:07:12.363
בקרת 10 ק"מ 01:07:13.487
בקרת כרוז 01:29:38.290
בקרת כרוז 01:29:39.187
ברקת סיום 01:29:42.163
סיום 01:29:44.253
RunnerScanner