תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 17
100%
מגדר
486 / 484
100%
כללי
587 / 584
100%
פסול
הערות
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.833
גיבויי זינוק 00:00:09.440
בקרת 10 ק"מ 00:23:35.733
בקרת 10 ק"מ 00:23:36.590
בקרת כרוז 00:49:20.123
בקרת כרוז 00:49:21.263
ברקת סיום 00:49:24.100
סיום 00:49:25.407
RunnerScanner