מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.310
גיבויי זינוק 00:00:10.133
בקרת 5 ק"מ 00:15:02.353
בקרת חצי דרומית 00:55:02.583
בקרת חצי צפונית 01:30:27.800
בקרת חצי צפונית 01:30:28.300
בקרת 10 ק"מ 01:35:48.373
בקרת 10 ק"מ 01:35:50.260
בקרת כרוז 02:07:38.690
בקרת כרוז 02:07:39.897
ברקת סיום 02:07:43.937
סיום 02:07:46.553
סיום 02:07:47.270
תמונות
RunnerScanner