מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.367
בקרת 5 ק"מ 00:14:24.123
בקרת חצי דרומית 00:51:18.833
בקרת חצי צפונית 01:22:03.573
בקרת 10 ק"מ 01:26:29.207
בקרת 10 ק"מ 01:26:29.840
בקרת כרוז 01:50:40.107
בקרת כרוז 01:50:41.320
ברקת סיום 01:50:45.183
סיום 01:50:47.720
סיום 01:50:47.787
תמונות
RunnerScanner