מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.400
בקרת 5 ק"מ 00:10:54.870
בקרת חצי דרומית 00:40:27.283
בקרת חצי צפונית 01:06:35.740
בקרת 10 ק"מ 01:10:29.563
בקרת 10 ק"מ 01:10:30.690
בקרת כרוז 01:35:15.697
ברקת סיום 01:35:19.890
סיום 01:35:21.890
סיום 01:35:23.273
RunnerScanner