מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.307
בקרת 5 ק"מ 00:09:54.800
בקרת חצי דרומית 00:36:54.700
בקרת חצי צפונית 01:00:46.903
בקרת 10 ק"מ 01:04:18.400
בקרת 10 ק"מ 01:04:19.163
בקרת כרוז 01:25:36.207
בקרת כרוז 01:25:37.370
ברקת סיום 01:25:40.807
סיום 01:25:42.940
סיום 01:25:43.190
RunnerScanner