מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.307
בקרת 5 ק"מ 00:10:08.700
בקרת חצי דרומית 00:40:13.787
בקרת חצי צפונית 01:07:14.693
בקרת 10 ק"מ 01:11:19.510
בקרת 10 ק"מ 01:11:21.887
בקרת כרוז 01:37:11.133
בקרת כרוז 01:37:12.670
ברקת סיום 01:37:16.347
סיום 01:37:18.847
סיום 01:37:19.973
RunnerScanner