מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.903
בקרת 5 ק"מ 00:11:36.107
בקרת חצי דרומית 00:41:38.540
בקרת חצי צפונית 01:08:21.997
בקרת 10 ק"מ 01:12:19.800
בקרת 10 ק"מ 01:12:20.927
בקרת כרוז 01:35:38.197
בקרת כרוז 01:35:39.370
ברקת סיום 01:35:42.643
סיום 01:35:44.897
סיום 01:35:46.307
RunnerScanner