מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.427
בקרת חצי דרומית 00:42:01.317
בקרת חצי צפונית 01:08:28.523
בקרת 10 ק"מ 01:12:20.577
בקרת 10 ק"מ 01:12:21.703
בקרת כרוז 01:36:11.447
ברקת סיום 01:36:14.673
RunnerScanner