מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.300
בקרת 5 ק"מ 00:10:19.830
בקרת חצי דרומית 00:38:06.983
בקרת חצי צפונית 01:02:16.187
בקרת 10 ק"מ 01:05:49.307
בקרת 10 ק"מ 01:05:49.947
בקרת כרוז 01:26:21.723
בקרת כרוז 01:26:22.643
ברקת סיום 01:26:25.877
סיום 01:26:28.350
סיום 01:26:28.727
RunnerScanner