מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.410
בקרת 5 ק"מ 00:13:48.747
בקרת חצי דרומית 00:52:26.457
בקרת חצי צפונית 01:29:25.927
בקרת 10 ק"מ 01:35:04.257
בקרת 10 ק"מ 01:35:06.143
בקרת כרוז 02:09:12.540
בקרת כרוז 02:09:13.140
ברקת סיום 02:09:17.680
סיום 02:09:19.290
סיום 02:09:20.653
תמונות
RunnerScanner