מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.243
בקרת 5 ק"מ 00:11:51.620
בקרת חצי דרומית 00:44:16.570
בקרת חצי צפונית 01:12:46.170
בקרת 10 ק"מ 01:16:59.777
בקרת כרוז 01:41:29.667
ברקת סיום 01:41:33.910
סיום 01:41:35.407
סיום 01:41:36.527
תמונות
RunnerScanner