מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.873
בקרת 5 ק"מ 00:11:59.373
בקרת חצי צפונית 01:12:24.190
בקרת 10 ק"מ 01:16:24.533
בקרת 10 ק"מ 01:16:25.410
בקרת כרוז 01:40:20.420
ברקת סיום 01:40:24.420
סיום 01:40:26.160
תמונות
RunnerScanner