מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.677
בקרת 5 ק"מ 00:12:56.627
בקרת חצי דרומית 00:47:58.580
בקרת חצי צפונית 01:18:13.400
בקרת 10 ק"מ 01:22:34.490
בקרת 10 ק"מ 01:22:36.123
בקרת כרוז 01:47:16.123
בקרת כרוז 01:47:17.310
ברקת סיום 01:47:21.183
סיום 01:47:22.923
תמונות
RunnerScanner