מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.960
בקרת 5 ק"מ 00:08:46.620
בקרת חצי דרומית 00:34:05.513
בקרת 10 ק"מ 00:59:52.893
בקרת 10 ק"מ 00:59:54.130
בקרת כרוז 01:21:15.303
סיום 01:21:21.777
סיום 01:21:22.050
RunnerScanner