מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.413
בקרת 5 ק"מ 00:15:01.840
בקרת חצי דרומית 00:54:34.660
בקרת חצי צפונית 01:29:49.330
בקרת 10 ק"מ 01:35:20.360
בקרת 10 ק"מ 01:35:22.247
בקרת כרוז 02:08:00.923
בקרת כרוז 02:08:02.143
ברקת סיום 02:08:06.177
סיום 02:08:07.890
סיום 02:08:09.510
תמונות
RunnerScanner