תוצאה
אישי
קטגוריה
124 / 23
19%
מגדר
734 / 125
18%
כללי
1047 / 130
13%
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:10.817
בקרת 10 ק"מ 00:22:12.363
בקרת 10 ק"מ 00:22:13.220
בקרת כרוז 00:44:33.277
בקרת כרוז 00:44:34.477
ברקת סיום 00:44:37.617
סיום 00:44:39.390
RunnerScanner